Đất chờ liên kết

Nà Linh
Cá nhân/tổ chức: Nông Thị Thơm
Trạng thái: Chưa liên kết
Vị trí: Pò Khao - Thị trấn Hùng Quốc - Huyện Trà Lĩnh - Tỉnh Cao Bằng
Đất thịt, trồng lúa nước 1 vụ

Đất -  Phi Hải, Quảng Uyên
Cá nhân/tổ chức: Hà Tố Ly
Trạng thái: Chưa liên kết
Vị trí: 24 xóm - Xã Phi Hải - Huyện Quảng Uyên - Tỉnh Cao Bằng
Đất thịt, đất thịt pha cát

Đất -  Quốc Dân, Quảng Uyên
Cá nhân/tổ chức: Nông Văn Hiếu
Trạng thái: Chưa liên kết
Vị trí: Xã Quốc Dân - Huyện Quảng Uyên - Tỉnh Cao Bằng
Sét

Đất -  xã Thái Học, huyện Bảo Lâm
Cá nhân/tổ chức: Hoàng Thị Phiên
Trạng thái: Chưa liên kết
Vị trí: Bản Bó, Bản Ràn, Nà Sài, Nà Piậy - Xã Thái Học - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Cao Bằng
- Đất đỏ, tơi xốp

Đất -  xã Thái Sơn, huyện Bảo Lâm
Cá nhân/tổ chức: Mạc Thị Vẻ
Trạng thái: Chưa liên kết
Vị trí: Nà Nàng, Khuổi Đuốc, Nặm Trà - Xã Thái Sơn - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Cao Bằng
- Đất tốt

Đất - Bản Chang, Nà Lầm, xã Mai Long, huyện Nguyên Bình
Cá nhân/tổ chức: Nông Văn Nguyên
Trạng thái: Chưa liên kết
Vị trí: Bản Chang - Xã Mai Long - Huyện Nguyên Bình - Tỉnh Cao Bằng
Đất tốt, gần nguồn nước

Đất - Bản Riềng, Sơn Lộ, Bảo Lạc
Cá nhân/tổ chức: Ma Văn Quyển
Trạng thái: Chưa liên kết
Vị trí: Bản Riềng - Xã Sơn Lộ - Huyện Bảo Lạc - Tỉnh Cao Bằng
Đất ruộng sản xuất 1 vụ/ năm Đất ruộng tốt, năng suất cao

Đất - Bản Vàng, Bản Chang 2, Khâu Han - xã Yên Thổ, Bảo Lâm
Cá nhân/tổ chức: Hoàng Thị Mặt
Trạng thái: Chưa liên kết
Vị trí: Bản Vàng, Bản Chang 2, Khâu Han - Xã Yên Thổ - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Cao Bằng
đất màu mỡ đất ruộng lúa 1 vụ / năm

Đất - Cốc Pục, Khánh Xuân, Bảo Lạc
Cá nhân/tổ chức: Lương Xuân Hồng
Trạng thái: Chưa liên kết
Vị trí: Cốc Pục - Xã Khánh Xuân - Huyện Bảo Lạc - Tỉnh Cao Bằng
chất lượng lúa thơm ngon, hạt to

Danh sách nông sản cần bao tiêu

Bao thai lùn
Cá nhân/tổ chức: Ma Đình Vũ
Giá đề xuất: 20000 - 25000 VNĐ
Trạng thái: Chờ bao tiêu
Chịu rét, ít sâu bệnh, ăn ngon

Bao thai lùn - xã Lê Chung, huyện Hoà An
Cá nhân/tổ chức: Hứa Văn Hợp
Giá đề xuất: 9000 - 10000 VNĐ kg
Trạng thái: Chưa bao tiêu
Hạt to, đều, năng suất cao

Bao thai, Nhị ưu 838, Đoàn Kết
Cá nhân/tổ chức: Đinh Văn Tuần
Giá đề xuất: 13000 - 16000 VNĐ
Trạng thái: Chưa bao tiêu
Sạch bệnh, chịu điều kiện khi hậu tốt, giống chống hạn

Bí xanh
Cá nhân/tổ chức: Nông Văn Đài
Giá đề xuất: 10000 - 12000 VNĐ kg
Trạng thái: Chưa bao tiêu
Thơm ngọt

Bí xanh - xã Quốc Dân, huyện Quảng Uyên
Cá nhân/tổ chức: Nông Văn Hiếu
Giá đề xuất: - VNĐ kg
Trạng thái: Chưa bao tiêu
thơm ngọt

Cam, Quýt - Cảm Tẹm, xã Hoa Thám, huyện Nguyên Bình
Cá nhân/tổ chức: Hoàng Tòn Sao
Giá đề xuất: 20000 - 35000 VNĐ kg
Trạng thái: Chưa bao tiêu
Ngon ngọt, mọng nước

Cam, thanh long, quýt- Minh Tâm, huyện Nguyên Bình
Cá nhân/tổ chức: Mạc Văn Cần
Giá đề xuất: 20000 - 22000 VNĐ kg cam
Trạng thái: Chưa bao tiêu
Ngon ngọt

Chanh leo - Ngọc Động, huyện Quảng Uyên
Cá nhân/tổ chức: Mã Thị Mình
Giá đề xuất: 25000 - 30000 VNĐ kg
Trạng thái: Chưa bao tiêu
Chua thơm

Chanh leo - xã Ngọc Động, huyện Quảng Uyên
Cá nhân/tổ chức: Hà Văn Ngọc
Giá đề xuất: 25000 - 30000 VNĐ kg
Trạng thái: Chưa bao tiêu
Chua thơm

Danh sách cá nhân/tổ chức

Đàm Việt Hùng
Địa chỉ: Cốc Gằng, Xã Chu Trinh, Thành Phố Cao Bằng, Cao Bằng
SĐT: 0911022688

Trần Thị Ngọc
Địa chỉ: Nà Sảo, Xã Chu Trinh, Thành Phố Cao Bằng, Cao Bằng
SĐT: 0978 269 226

Hoàng Thị Thu
Địa chỉ: 5 Nam Phong - 2 Hồng Quang, Xã Hưng Đạo, Thành Phố Cao Bằng, Cao Bằng
SĐT: 0988 072137

Nông Thị Nhung
Địa chỉ: 5 Nam Phong - 2 Hồng Quang, Xã Hưng Đạo, Thành Phố Cao Bằng, Cao Bằng
SĐT: 0988 072 137

Đinh Thị Mơ
Địa chỉ: Xóm Nà Mạ, Xã Vĩnh Quang, Thành Phố Cao Bằng, Cao Bằng
SĐT: 0388590739

Nông Thị Phận
Địa chỉ: Bản Tại - Lỏ Ngoạ, Xã Vĩnh Quang, Thành Phố Cao Bằng, Cao Bằng
SĐT: 0972 030614

Đàm Văn Giáp
Địa chỉ: Riềng Trên, Xã Cách Linh, Huyện Phục Hoà, Cao Bằng
SĐT: 01234239538

Đàm Văn Việt
Địa chỉ: Lăng Hoài Ngọc, Xã Cách Linh, Huyện Phục Hoà, Cao Bằng
SĐT: 06199326830

Đàm Ích Tụ
Địa chỉ: Kéo Chang, Xã Đào Ngạn, Huyện Hà Quảng, Cao Bằng
SĐT: 0982968558

Đàm Anh Trình
Địa chỉ: Xóm Nà Rị, Xã Nam Tuấn, Huyện Hoà An, Cao Bằng
SĐT: 0389342345

Trung Nông Minh
Địa chỉ: Co Lỳ, Xã Kéo Yên, Huyện Hà Quảng, Cao Bằng
SĐT: 0359313550

Hứa Thị Kim
Địa chỉ: Chợ Nặm Nhũng, Xã Lũng Nặm, Huyện Hà Quảng, Cao Bằng
SĐT: 0838837857

Nông Văn Tuân
Địa chỉ: Kép Ké-Pò Nghiều, Xã Nà Sác, Huyện Hà Quảng, Cao Bằng
SĐT: 0989334262

Hoàng Văn Quân
Địa chỉ: Lũng Rì, Xã Nội Thôn, Huyện Hà Quảng, Cao Bằng
SĐT: 0359699765

Nguyễn Văn Khôi
Địa chỉ: Bản Chá, Xã Phù Ngọc, Huyện Hà Quảng, Cao Bằng
SĐT: 0398418376

Giá cả nông sản trong nước