Nông Thị Nhung

Nông Thị Nhung

  •  5 Nam Phong - 2 Hồng Quang, Xã Hưng Đạo, Thành Phố Cao Bằng, Cao Bằng
  •  0988 072 137
  •  nhungnt_chnd@gmail.com
Chi tiết thông tin

Dự án đang tham gia


Nghệ hữu cơ
Địa chỉ: Xã Thành Công - Huyện Nguyên Bình - Tỉnh Cao Bằng
Trạng thái: Chưa xác nhận liên kết
Mô tả dự án: Trồng nghệ hữu cơ Mục tiêu dự án: Xoá đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Nội dung đầu tư dự án: Trồng nghệ và sản xuất tinh bột nghệ hữu cơ Sản phẩm của dự án: - Tinh bột nghệ hữu cơ - Nghệ tươi xuất khẩu Châu Âu Thị trường Sản phẩm của dự án: Trong và ngoài nước Quy mô của dự án: 5,5 ha...