Công ty TNHH Trường Thọ Cao Bằng

Nghệ hữu cơ

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Trường Thọ Cao Bằng

Địa điểm triển khai: Xã Thành Công - Huyện Nguyên Bình - Tỉnh Cao Bằng

Trạng thái: Đang triển khai

Mô tả dự án

Mô tả dự án: Trồng nghệ hữu cơ

Mục tiêu dự án: Xoá đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh

Nội dung đầu tư dự án: Trồng nghệ và sản xuất tinh bột nghệ hữu cơ

Sản phẩm của dự án: - Tinh bột nghệ hữu cơ

                                   - Nghệ tươi xuất khẩu Châu Âu

Thị trường Sản phẩm của dự án: Trong và ngoài nước

Quy mô của dự án: 5,5 ha

Hạng mục đầu tư: Công nghệ Nano

Công nghệ ứng dụng: Công nghệ Nano

Thực trạng của dự án: Đang hoạt động

Các thửa đất liên kết với dự án     Đăng ký liên kết với dự án

Nhà khoa học tham gia vào dự án     Đăng ký tham gia dự án

Hình ảnh dự án

Bình luận


Nông Thị Nhung
17/05/2019 09:11
Alo xin chào