Hứa Thị Phiên

Đất Nà Chia, huyện Lương Can

Nhà nông: Hứa Thị Phiên

Địa chỉ: Nà Chia - Xã Lương Can - Huyện Thông Nông - Tỉnh Cao Bằng

Mô tả thửa đất

Đất tốt sản xuất 2 vụ/ năm, cho năng suất cao

Danh sách các dự án tham gia sử dụng     Đăng ký sử dụng thửa đất

Hình ảnh thửa đất

Bình luận


Công ty tnhh tm & dv lan khôi
07/10/2019 15:16
mình chuyên cung ứng các loại phân chuyên ngô, lúa, mía, lạc, cây ăn quả..... thức ăn chăn nuôi cho lợn, bò, gà.... ai có nhu cầu liên hệ việt 0946788118

Công ty tnhh tm & dv lan khôi
07/10/2019 15:16
mình chuyên cung ứng các loại phân chuyên ngô, lúa, mía, lạc, cây ăn quả..... thức ăn chăn nuôi cho lợn, bò, gà.... ai có nhu cầu liên hệ việt 0946788118

Công ty tnhh tm & dv lan khôi
07/10/2019 15:16
mình chuyên cung ứng các loại phân chuyên ngô, lúa, mía, lạc, cây ăn quả..... thức ăn chăn nuôi cho lợn, bò, gà.... ai có nhu cầu liên hệ việt 0946788118