Tin tức

Điều kiện tự nhiên, thời tiết, khí hậu, diện tích - xã Ngọc Động, huyện Quảng Uyên
Tác giả:
Ngày xuất bản: 14/10/2019
Thông tin về điều kiện tự nhiên, thời tiết, khí hậu, thổ nhưỡng, diện tích

Điều kiện tự nhiên, thời tiết, khí hậu, diện tích - xã Phi Hải, huyện Quảng Uyên
Tác giả:
Ngày xuất bản: 14/10/2019
Thông tin về điều kiện tự nhiên, thời tiết, khí hậu, thổ nhưỡng, diện tích

Điều kiện tự nhiên, thời tiết, khí hậu, diện tích - xã Phúc Sen, huyện Quảng Uyên
Tác giả:
Ngày xuất bản: 14/10/2019
Thông tin về điều kiện tự nhiên, thời tiết, khí hậu, thổ nhưỡng, diện tích - xã Phúc Sen, huyện Quảng Uyên

Điều kiện tự nhiên, thời tiết, khí hậu, diện tích - xã Hồng Quang, Quảng Uyên
Tác giả:
Ngày xuất bản: 14/10/2019
Thông tin về điều kiện tự nhiên, thời tiết, khí hậu, thổ nhưỡng, diện tích - xã Hồng Quang, huyện Quảng Uyên

Thông tin cơ bản về địa phương, điều kiện tự nhiên xã Xuân Nội, huyện Trà Lĩnh
Tác giả:
Ngày xuất bản: 14/10/2019
Thông tin cơ bản về địa phương, điều kiện tự nhiên, thời tiết, khí hậu, thổ nhưỡng xã Xuân Nội, huyện Trà Lĩnh

Sâu, dịch bệnh trên cây trồng - xã Nà Sác, huyện Hà Quảng
Tác giả:
Ngày xuất bản: 14/10/2019
Thông tin quy luật về sâu, dịch bệnh trên cây trồng tại địa bàn xã Nà Sác, huyện Hà Quảng

Thông tin về điều kiện tự nhiên thời tiết khí hậu thổ nhưỡng diện tích huyện Bảo Lâm
Tác giả:
Ngày xuất bản: 14/10/2019
Thông tin về điều kiện tự nhiên thời tiết khí hậu thổ nhưỡng diện tích huyện Bảo Lâm

UBND Tỉnh: Ban hành quy định về mức hỗ trợ người chăn nuôi có lợn bị thiệt hại do bệnh dịch tả lợn Châu Phi.
Tác giả: KC
Ngày xuất bản: 10/06/2019
Ban hành Quy định về mức hỗ trợ người chăn nuôi có lợn bị thiệt hại do bệnh dịch tả lợn Châu Phi, Lở mồm long móng, Tai xanh; người tham gia công tác phòng chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Danh sách cơ quan nhà nước

Ban dân tộc tỉnh Cao Bằng
Ban dân tộc tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 062, Bế Văn Đàn, Phường Hợp Giang, Thành Phố Cao Bằng, Cao Bằng
Điện thoại: 02063 853 323
Di động:

Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Cao Bằng
Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 052, Kim Đồng, Phường Hợp Giang, Thành Phố Cao Bằng, Cao Bằng
Điện thoại: 02063 854 529
Di động:

Báo Cao Bằng
Báo Cao Bằng
Địa chỉ: Tổ 7, Phường Sông Hiến, Thành Phố Cao Bằng, Cao Bằng
Điện thoại: 02063 752 222
Di động:

Cục Thuế tỉnh Cao Bằng
Cục Thuế tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Km5, Phường Đề Thám, Thành Phố Cao Bằng, Cao Bằng
Điện thoại: 02063 852 244
Di động:

Cục Thống kê tỉnh Cao Bằng
Cục Thống kê tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Phường Đề Thám, Thành Phố Cao Bằng, Cao Bằng
Điện thoại: 02063 852 164
Di động:

Hội Chữ thập đỏ Tỉnh Cao Bằng
Hội Chữ thập đỏ Tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 33, Hiến Giang, Phường Hợp Giang, Thành Phố Cao Bằng, Cao Bằng
Điện thoại: 02063 853 855
Di động:

Hội Cựu chiến binh tỉnh Cao Bằng
Hội Cựu chiến binh tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Tổ 1, Phường Sông Hiến, Thành Phố Cao Bằng, Cao Bằng
Điện thoại: 02062 481 995
Di động:

Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Cao Bằng
Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Km4, Tổ 1, Phường Sông Hiến, Thành Phố Cao Bằng, Cao Bằng
Điện thoại: 02063 853 410
Di động:

Hội nhà báo Việt Nam tỉnh Cao Bằng
Hội nhà báo Việt Nam tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 009, Bế Văn Đàn, Phường Hợp Giang, Thành Phố Cao Bằng, Cao Bằng
Điện thoại: 02063 855 490
Di động:

Hội nông dân tỉnh Cao Bằng
Hội nông dân tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: 051, Hồng Việt, Phường Hợp Giang, Thành Phố Cao Bằng, Cao Bằng
Điện thoại: 02063 954 291
Di động:

Hội văn học nghệ thuật tỉnh Cao Bằng
Hội văn học nghệ thuật tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Hoàng Như, Phường Hợp Giang, Thành Phố Cao Bằng, Cao Bằng
Điện thoại: 02063 852 388
Di động:

Kho bạc nhà nước tỉnh Cao Bằng
Kho bạc nhà nước tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Km5, Phường Đề Thám, Thành Phố Cao Bằng, Cao Bằng
Điện thoại: 02063 853 317
Di động: