Sâu, dịch bệnh trên cây trồng - xã Nà Sác, huyện Hà Quảng

UBND xã Nà Sác

14/10/2019

Sâu, dịch bệnh trên cây trồng

Nội dung bản tin

Thông tin quy luật về sâu, dịch bệnh trên cây trồng tại địa bàn xã Nà Sác, huyện Hà Quảng

I. Thông tin cơ bản về địa bàn:

- Tên xã: Xã Nà Sác, huyện Hà Quảng

- Cán bộ phụ trách BVTV, hoặc khuyến nông viên cấp xã: Hoàng Văn Hiếu

II. Thông tin cơ bản về sâu, dịch bệnh trên cây trồng

Tình hình thời tiết khí hậu trong kỳ: Tháng 8, quý III. năm 2018

Thời tiết, khí hậu tương đối mát mẻ, trời nắng nóng, thường xuyến có mưa rào, nhiệt độ trung bình 25 độ C

* Tình hình sinh trưởng và phát triển của cây trồng chính:

 1. Cây lúa: Đang ở thời kỳ đẻ nhánh, đứng cái, cây sinh trưởng phát triển tốt

 2. Cây ngô: Đang ở giai đoạn 5-7 lá, cây phát triển tương đối tốt

 3. Cây ngắn ngày khác: Lạc đang giai đoạn 3-5 lá thật

* Các loại sâu, bệnh trong kỳ (vụ): tháng 7 đến tháng 8, quý III, năm 2018

 1, Sâu hại: Sâu cuốn lá, bọ trĩ, bọ xít, sâu đục thân, chuột, sùng đất, sâu cắn dé

 2, Bệnh hại: Bệnh khô vằn, bạc lá, lở cổ bông, khô vằn, bệnh héo xanh

* Dự báo các loại sâu bệnh dịch trong kỳ tới: Tháng 10, quý IV, năm 2018

 1. Sâu hại: Sâu cắn lá, sâu đục thân, bọ xít, chuột

 2. Bệnh hại: Sâu đục thân, bệnh bạc lá, lở cổ rễ, héo xanh, bệnh khô vằn

III. Thông tin tình hình sâu bệnh trên một số loại cây trồng chính

1. Cây lúa vụ xuân:

- Loại sâu: Sâu cắn lá, bọ xít, sâu đục thân, chuột

- Loại bệnh: Bệnh đạo ôn, bạc lá

2. Cây lúa vụ mùa:

- Loại sâu: Sâu cắn lá, sâu đục thân, bọ xít, sâu cắn dé, chuột

- Loại bệnh: Bạc lá, khô vằn

3. Cây ngô vụ xuân

- Loại sâu: Sâu xám, sâu đục thân, chuột

- Loại bệnh: Khô vằn

4. Nhóm cây ăn quả có múi:

- Loại sâu: Sâu đục cành, đục quả, sâu vẽ bùa

- Loại bệnh: Thán thủ, chảy gôm

5. Nhóm cây ăn quả khác

- Loại sâu: Sâu cắn lá, bọ xít, ong, dơi

- Loại bệnh: Mốc sương, thán thủ

6. Cây đậu đỗ các loại:

- Loại sâu: Sâu cuốn lá, bọ xít, chuột

- Loại bệnh: Đốm lá, héo xanh

7. Cây thực phẩm:

- Loại sâu: Sâu xám, kiến, chuột

- Loại bệnh: Héo xanh

8. Cây rau các loại:

- Loại sâu: Rệp, sâu cắn lá, bọ xít, chuột

- Loại bệnh: Thối rễ, đốm nâu

9. Cây lâm nghiệp

- Loại sâu: Sâu róm

- Loại bệnh: Phấn trắng, vàng lá

IV. Thông tin tình hình sâu bệnh hại trên các loại cây trồng khác

- Thuốc lá: Sâu xám, bọ xít, đốm lá, héo rũ.

  Thời gian sinh phát triển: từ tháng 3 - tháng 5

- Bắp cải: Sâu cắn lá, rệp, thối rễ

  Thời gian sinh phát triển: từ tháng 12 - tháng 2

Hình ảnh tin tức

Bình luận