KC

UBND Tỉnh: Ban hành quy định về mức hỗ trợ người chăn nuôi có lợn bị thiệt hại do bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

KC

caobang.gov.vn

10/06/2019

Chăn nuôi Khác

Nội dung bản tin

Ban hành Quy định về mức hỗ trợ người chăn nuôi có lợn bị thiệt hại do bệnh dịch tả lợn Châu Phi, Lở mồm long móng, Tai xanh; người tham gia công tác phòng chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ngày 31/5/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 732/QĐ-UBND Ban hành Quy định về mức hỗ trợ người chăn nuôi có lợn bị thiệt hại do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, lở mồm long móng, Tai xanh; người tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 31/5/2019.

Quy định này quy định việc hỗ trợ các loại dịch bệnh trên lợn, gồm: Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, Lở mồm long móng, Tai xanh. Đối tượng áp dụng là các hộ chăn nuôi lợn bị thiệt hại trực tiếp do dịch bệnh trên địa bàn tỉnh; người tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

Đối với hộ chăn nuôi được hỗ trợ khi có lợn buộc phải tiêu hủy do mắc bệnh, nghi mắc bệnh dịch đáp ứng tất cả các điều kiện sau: Lợn bị bắt buộc tiêu hủy khi đã thực hiện đầy đủ, kịp thời các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với dịch bệnh theo sự hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương. Trường hợp ngay từ khi phát sinh ổ dịch đầu tiên (chưa đủ điều kiện công bố dịch) cần bắt buộc tiêu hủy lợn theo yêu cầu của công tác phòng, chống dịch để hạn chế lây lan thì thời điểm xảy ra thiệt hại là khoảng thời gian từ khi phát sinh ổ dịch cho đến khi kết thúc ổ dịch.

Đối với các lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch thực hiện theo quy định hiện hành.

Xem chi tiết tại: Quyết định 732/QĐ-UBND

Hình ảnh tin tức

Bình luận