Điều kiện tự nhiên, thời tiết, khí hậu, diện tích - xã Ngọc Động, huyện Quảng Uyên

14/10/2019

Điều kiện tự nhiên, thời tiết, khí hậu, thổ nhưỡng, diện tích

Nội dung bản tin

Thông tin về điều kiện tự nhiên, thời tiết, khí hậu, thổ nhưỡng, diện tích

1. Thông tin cơ bản về địa phương

-Tên xã,huyện:Xã Ngọc Động, huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

-Địa chỉ trụ sở của tổ chức:Lũng Nhàu, xã Hồng Quang, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng

-Điện thoại cố định

-Di động: 0989145839

-Fax: 

-Email: mathiminhngocdong@gmail.com

-Họ tên Bí thư:Hà Văn Việt

-Họ tên chủ tịch: Lý Văn Thắng

-Lãnh đạo phụ trách nông nghiệp: Mã Thị Mình

-Điện thoại cố định

-Di động:

-Email: mathiminhngocdong@gmail.com

2.Thông tin chi tiết về điều kiện tự nhiên, thời tiết, khí hậu, thổ nhưỡng

Diện tích: 37,7 km2

Dân số: 2785

Vị trí địa lý: Đông giáp xã Hồng Định, tây giáp xã Trưng Vương, nam giáp xã Hoàng Hải, bắc giáp xã Tự Do

Các dân tộc: Tày, Nùng

Số lượng đơn vị hành chính(thôn): 16 xóm, (xã): Ngọc Động

Đặc điểm môi trường: rừng núi trong lành

Đặc điểm khí hậu: Chia thành 4 mùa 

Đặc điểm mùa hè: nóng 

Nhiệt độ cao trung bình: 30*C Nhiệt độ thấp trung bình: 9*C

Đặc điểm mùa đông: mưa phùn, rét

Nhiệt độ trung bình thấp: 15*C Nhiệt độ trung bình cao: 27*C

Đặc điểm thổ nhưỡng: đất đỏ ba gian

Đặc điểm danh lam thắng cảnh và du lịch: không có

Hình ảnh tin tức

Bình luận