Hứa Thị Kim

Hứa Thị Kim

  •  Chợ Nặm Nhũng, Xã Lũng Nặm, Huyện Hà Quảng, Cao Bằng
  •  0838837857
  •  kimht_xalungnam@gmail.com
Chi tiết thông tin

Dự án đang tham gia


Tin tức


Sâu, dịch bệnh trên cây trồng - xã Lũng Nặm, huyện Hà Quảng
Thông tin quy luật về sâu, dịch bệnh trên cây trồng tại xã Lũng Nặm, huyện Hà Quảng

xã Lũng Nặm, huyện Hà Quảng
Thông tin cơ bản về địa phương, điều kiện tự nhiên, thời tiết, khí hậu, thổ nhưỡng tại xã Lũng Nặm, huyện Hà Quảng