Sâu, dịch bệnh trên cây trồng - xã Lũng Nặm, huyện Hà Quảng

UBND xã Lũng Nặm

05/01/2019

Sâu, dịch bệnh trên cây trồng

Nội dung bản tin

Thông tin quy luật về sâu, dịch bệnh trên cây trồng tại xã Lũng Nặm, huyện Hà Quảng

I. Thông tin cơ bản về địa bàn

- Tên xã: Xã Lũng Nặm, huyện Hà Quảng

- Cán bộ phụ trách BVTV, hoặc khuyến nông viên cấp xã: Hoàng Thị Xính

  Điện thoại: 034 3087001

II. Thông tin cơ bản về sâu, dịch bệnh trên cây trồng

* Tình hình thời tiết khí hậu trong kỳ: Tháng 8, quý III, năm 2018

Khí hậu mát mẻ, nhiều mưa, nhiệt độ trung bình 20 - 25 độ C

* Tình hình sinh trưởng và phát triển của cây trồng chính:

 1. Cây lúa: Lúa đang giai đoạn làm đòng, trổ bông, tương đối tốt

 2. Cây ngô: Đang giai đoạn 5-7 lá, cây phát triển tốt

 3. Cây ngắn ngày khác: Lạc đang giai đoạn 5-7 lá thật

* Các loại sâu, bệnh trong kỳ (vụ): Tháng 8 đến tháng 9, quý III, năm 2018

 1. Sâu hại: Sâu cắn lá, sâu xám, bọ xít, rệp

 2. Bệnh hại: Bệnh đạo ôn, bạc lá, héo xanh

* Dự báo các loại sâu bệnh dịch trong kỳ tới: Tháng 10, quý IV, năm 2018

 1. Sâu hại: Sâu cuốn lá, đục thân, bọ xít, chuột

 2. Bệnh hại: Đạo ôn, héo xanh

III. Thông tin tình hình sâu bệnh trên một số loại cây trồng chính

1. Cây lúa vụ mùa:

 - Loại sâu: Sâu cuốn lá, sâu đục thân, bọ xít, chuột

 - Loại bệnh: Bệnh khô vằn, lở cổ bông, đạo ôn

2. Cây ngô vụ xuân:

 - Loại sâu: Sâu xám, sâu cắn lá, sâu đục thân, châu chấu, chuột

 - Loại bệnh: Khô vằn

3. Nhóm cây ăn quả có múi

 - Loại sâu: Sâu đục cành, đục quả, sâu vẽ bùa

 - Loại bệnh: Bệnh chảy gôm

4. Nhóm cây ăn quả khác

 - Loại sâu: Sâu cắn lá, sâu róm, ong, dơi

 - Loại bệnh: Thán thủ, mốc sương

5. Cây đậu đỗ các loại

 - Loại sâu: Rệp, sâu xám, sâu cắn lá

 - Loại bệnh: Héo xanh, đốm lá

6. Cây thực phẩm:

 - Loại sâu: Sâu xám, chuột

 - Loại bệnh: Héo xanh

7. Cây rau các loại

 - Loại sâu: Sâu cắn lá, rệp, bọ xít

 - Loại bệnh: Thối rễ

8. Cây lâm nghiệp

 Loại sâu hại: Sâu róm

 

Hình ảnh tin tức

Bình luận