Đàm Anh Trình

Đàm Anh Trình

  •  Xóm Nà Rị, Xã Nam Tuấn, Huyện Hoà An, Cao Bằng
  •  0389342345
  •  damanhtrinh@gmail.com
Chi tiết thông tin

Dự án đang tham gia


Tin tức


Sâu, dịch bệnh trên cây trồng - Xã Hồng Sỹ, huyện Hà Quảng
Thông tin quy luật về sâu, dịch bệnh trên cây trồng tại xã Hồng Sỹ, huyện Hà Quảng

Xã Hồng Sỹ, huyện Hà Quảng
Thông tin cơ bản về địa phương, điều kiện tự nhiên, thời tiết, khí hậu, thổ nhưỡng, diện tích xã Hồng Sỹ, huyện Hà Quảng