Đàm Văn Giáp

Đàm Văn Giáp

  •  Riềng Trên, Xã Cách Linh, Huyện Phục Hoà, Cao Bằng
  •  01234239538
  •  damvangiap@gmail.com
Chi tiết thông tin

Dự án đang tham gia


Dự án liên kết sản xuất và bao tiêu lúa chất lượng cao Japonica
Địa chỉ: Huyện Hoà An - Tỉnh Cao Bằng
Trạng thái: Chưa xác nhận liên kết
- Công ty CP giống cây trồng Lạng Sơn (LSSEED) liên kết với Huyện Hoà An sản xuất và bao tiêu lúa chất lượng cao Japonica - Cam kết: Công ty cung ứng giống, phân bón, quy trình kỹ thuật, hướng dẫn đào tạo cho người dân ,....

Đầu tư và bao tiêu sản phẩm Gừng trâu tại địa bàn huyện Hà Quảng
Địa chỉ: Huyện Hà Quảng - Tỉnh Cao Bằng
Trạng thái: Đã xác nhận liên kết
- Mô tả về dự án: Đầu tư phát triển sản xuất và tiêu thụ Gừng trâu tại địa bàn huyện Hà Quảng - Mục tiêu dự án: Góp phần giảm nghèo tại Cao Bằng - Nội dung đầu tư dự án: Phối hợp quản lý, đầu tư phát triển sản xuất và tiêu thụ gừng trâu có giá trị kinh tế cao của Công ty TNHH Nông - Lâm nghiệp Đức...

Dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Tỉnh Cao Bằng
Trạng thái: Đã xác nhận liên kết
- Mô tả về dự án: Dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) Tỉnh Cao Bằng và Bắc Cạn được IFAD tài trợ tại khoản vay số 2000001753 ký ngày 24/03/2017 giữa Chính Phủ Việt Nam và Quỹ phát triển nông nghiệp quốc tế (IFAD) - Chủ dự án: UBND Tỉnh Cao Bằng - Mục tiêu dự án: Góp phần giảm nghèo bền vững...