Ban điều phối Dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ

Dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) tỉnh Cao Bằng

Chủ đầu tư: Ban điều phối Dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ

Địa điểm triển khai: Tỉnh Cao Bằng

Trạng thái: Đang triển khai

Mô tả dự án

- Mô tả về dự án: Dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) Tỉnh Cao Bằng và Bắc Cạn được IFAD tài trợ tại khoản vay số 2000001753 ký ngày 24/03/2017 giữa Chính Phủ Việt Nam và Quỹ phát triển nông nghiệp quốc tế (IFAD)

- Chủ dự án: UBND Tỉnh Cao Bằng

- Mục tiêu dự án: Góp phần giảm nghèo bền vững tại Tỉnh Cao Bằng

- Sản phẩm của dự án: Nông sản

- Thị trường Sản phẩm của dự án: Tỉnh Cao Bằng

- Thực trạng của dự án: Đang hoạt động

Các thửa đất liên kết với dự án     Đăng ký liên kết với dự án

Các nông sản liên kết với dự án     Đăng ký liên kết với dự án

Nhà khoa học tham gia vào dự án     Đăng ký tham gia dự án

Hình ảnh dự án

Bình luận


Bàn Văn Sơn
02/07/2019 09:41
câu hỏi ????

Bàn Văn Sơn
02/07/2019 08:52
Tôi muốn tham gia dự án này

Bế Lưu Băng
02/07/2019 08:23
Ok

Công ty cổ phần giống cây trồng Lạng Sơn
06/06/2019 08:26
Dự án khả thi