Bế Thị Minh

Bế Thị Minh

  •  Số 213, tổ 32, Phường Hợp Giang, Thành Phố Cao Bằng, Cao Bằng
  •  0903494626
  •  beminhbvty@gmail.com
Chi tiết thông tin

Trình độ học vấn


  •  Kĩ sư

Lĩnh vực tư vấn


Chăn nuôi Thú y

Dự án đã kết thúc


Dự án đang tham gia


Dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Tỉnh Cao Bằng
Trạng thái: Đã xác nhận liên kết
- Mô tả về dự án: Dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) Tỉnh Cao Bằng và Bắc Cạn được IFAD tài trợ tại khoản vay số 2000001753 ký ngày 24/03/2017 giữa Chính Phủ Việt Nam và Quỹ phát triển nông nghiệp quốc tế (IFAD) - Chủ dự án: UBND Tỉnh Cao Bằng - Mục tiêu dự án: Góp phần giảm nghèo bền vững...

Bài viết


Nông sản bao tiêu


Câu hỏi chưa trả lời


câu hỏi - Bế Văn Hồi

Cộng hòa - Hoàng Thị Thu

Câu b - Nông Thị Nhung

Câu hỏi a - Nông Thị Nhung

Câu hỏi đã trả lời