Ban điều phối dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ

Ban điều phối dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ

  •  19, Bế Văn Đàn, Phường Hợp Giang, Thành Phố Cao Bằng, Cao Bằng
  •  02063 954 609
  •  cssp_cb@gmail.com
  •  Mã số thuế:
Chi tiết thông tin

Lĩnh vực kinh doanh


Trồng rừng Chăn nuôi Nông nghiệp Trồng trọt

Nhà khoa học liên kết


Dự án đã kết thúc


Dự án đang triển khai


Địa chỉ: Tỉnh Cao Bằng
- Mô tả về dự án: Dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) Tỉnh Cao Bằng và Bắc Cạn được IFAD tài trợ tại khoản vay số 2000001753 ký ngày 24/03/2017 giữa Chính Phủ Việt Nam và Quỹ phát triển nông nghiệp quốc tế (IFAD) - Chủ dự án: UBND Tỉnh Cao Bằng - Mục tiêu dự án: Góp phần giảm nghèo bền vững...

Sản phẩm


Nông sản bao tiêu


Lạc
Lạc
Trạng thái: Đang bao tiêu

lúa gạo
lúa gạo
Trạng thái: Đang bao tiêu

Rau xanh
Rau xanh
Trạng thái: Đang bao tiêu