Nông Văn Tiến

Đất -Cốc Phường, xã Đại Sơn, huyện Phục Hòa

Nhà nông: Nông Văn Tiến

Địa chỉ: Cốc Phường - Xã Đại Sơn - Huyện Phục Hoà - Tỉnh Cao Bằng

Mô tả thửa đất

Đất tốt, gần nguồn nước

Danh sách các dự án tham gia sử dụng     Đăng ký sử dụng thửa đất

Hình ảnh thửa đất

Bình luận


Nguyen Minh Khang
23/05/2019 20:45
Tôi muốn thuê đất này có được không

Nông Thị Nhung
14/05/2019 15:49
Đffv

Nông Thị Nhung
11/05/2019 15:28
Binh luan