Bế Văn Vinh

Khu Tổng Luông, thị trấn Hùng Quốc

Nhà nông: Bế Văn Vinh

Địa chỉ: Nà Thấu - Thị trấn Hùng Quốc - Huyện Trà Lĩnh - Tỉnh Cao Bằng

Mô tả thửa đất

Đất ruộng lúa trồng 1vụ/ năm

Danh sách các dự án tham gia sử dụng     Đăng ký sử dụng thửa đất

Hình ảnh thửa đất

Bình luận


Công ty tnhh tm & dv lan khôi
07/10/2019 13:52
Mình có phân chuyên lúa, chuyên ngô Liên hệ:Việt 0946788118