Bế Văn Vinh

Khu Tổng Luông, thị trấn Hùng Quốc

Nhà nông: Bế Văn Vinh

Địa chỉ: Nà Thấu - Thị trấn Hùng Quốc - Huyện Trà Lĩnh - Tỉnh Cao Bằng

Mô tả thửa đất

Đất ruộng lúa trồng 1vụ/ năm

Danh sách các dự án tham gia sử dụng     Đăng ký sử dụng thửa đất

Chưa có cá nhân hoặc tổ chức đăng ký tham gia sử dụng

Hình ảnh thửa đất

Bình luận


Công ty tnhh tm & dv lan khôi
07/10/2019 13:52
Mình có phân chuyên lúa, chuyên ngô Liên hệ:Việt 0946788118