Bế Văn Bích

Bế Văn Bích

  •  Nà Thấu, Thị trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh, Cao Bằng
  •  0943293267
  •  bevanbich@gmail.com
  •  Mã số thuế:
Chi tiết thông tin

Lĩnh vực kinh doanh


Nhà khoa học liên kết


Chưa có nhà khoa học liên kết

Trình độ học vấnLĩnh vực tư vấn


Sản phẩm


Dự án đã kết thúc


Dự án đang triển khai


Dự án đang tham gia


Bài viết


Tin tức


Nông sảnĐất liên kết


Nông sản bao tiêu


Ngô-Nà Piếu
Ngô-Nà Piếu
Trạng thái: Đang bao tiêu

Câu hỏi chưa trả lời


Câu hỏi đã trả lời