Công ty cổ phần giống cây trồng Lạng Sơn

Dự án liên kết sản xuất và bao tiêu lúa chất lượng cao Japonica

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần giống cây trồng Lạng Sơn

Địa điểm triển khai: Huyện Hoà An - Tỉnh Cao Bằng

Trạng thái: Chưa triển khai

Mô tả dự án

- Công ty CP giống cây trồng Lạng Sơn (LSSEED) liên kết với Huyện Hoà An sản xuất và bao tiêu lúa chất lượng cao Japonica

- Cam kết: Công ty cung ứng giống, phân bón, quy trình kỹ thuật, hướng dẫn đào tạo cho người dân ,....

Các thửa đất liên kết với dự án     Đăng ký liên kết với dự án

Các nông sản liên kết với dự án     Đăng ký liên kết với dự án

Chưa có sản phẩm nông sản liên kết với dự án

Nhà khoa học tham gia vào dự án     Đăng ký tham gia dự án

Hình ảnh dự án

Bình luận


Công ty cổ phần giống cây trồng Lạng Sơn
31/05/2019 10:33
Mong muốn liên kết sớm để tiến hành sản xuất