Bế Văn Đạt

Đất Thủng Loảng, Lũng Thày

Nhà nông: Bế Văn Đạt

Địa chỉ: Bản Niếng - Xã Quang Hán - Huyện Trà Lĩnh - Tỉnh Cao Bằng

Mô tả thửa đất

Đất trồng cây quýt lâu năm, đất tốt

Danh sách các dự án tham gia sử dụng     Đăng ký sử dụng thửa đất

Hình ảnh thửa đất

Bình luận


Bế Lưu Băng
25/06/2019 08:30
Đất tốt, có thể trồng xen canh
 
14/06/2022 14:17
text