Công ty TNHH Nông lâm nghiệp Đức Chung

Đầu tư và bao tiêu sản phẩm Gừng trâu tại địa bàn huyện Hà Quảng

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Nông lâm nghiệp Đức Chung

Địa điểm triển khai: Huyện Hà Quảng - Tỉnh Cao Bằng

Trạng thái: Đang triển khai

Mô tả dự án

- Mô tả về dự án: Đầu tư phát triển sản xuất và tiêu thụ Gừng trâu tại địa bàn huyện Hà Quảng

- Mục tiêu dự án: Góp phần giảm nghèo tại Cao Bằng

- Nội dung đầu tư dự án: Phối hợp quản lý, đầu tư phát triển sản xuất và tiêu thụ gừng trâu có giá trị kinh tế cao của Công ty TNHH Nông - Lâm nghiệp Đức Chung tại địa bàn huyện Hà Quảng từ năm 2015 - 2020

- Sản phẩm của dự án: Các chế phẩm từ gừng

- Thị trường Sản phẩm của Dự án: Trong nước và nước ngoài

- Thực trạng của dự án: Đang hoạt động

Các thửa đất liên kết với dự án     Đăng ký liên kết với dự án

Nhà khoa học tham gia vào dự án     Đăng ký tham gia dự án

Hình ảnh dự án

Bình luận


Nông Thị Nhung
17/05/2019 09:10
Fffggg

Nông Thị Nhung
17/05/2019 09:10
Bình luận