Hoàng Thị Mặt

Đất - Bản Vàng, Bản Chang 2, Khâu Han - xã Yên Thổ, Bảo Lâm

Nhà nông: Hoàng Thị Mặt

Địa chỉ: Bản Vàng, Bản Chang 2, Khâu Han - Xã Yên Thổ - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Cao Bằng

Mô tả thửa đất

đất màu mỡ đất ruộng lúa 1  vụ / năm

Danh sách các dự án tham gia sử dụng     Đăng ký sử dụng thửa đất

Chưa có cá nhân hoặc tổ chức đăng ký tham gia sử dụng

Hình ảnh thửa đất

Bình luận


Công ty tnhh tm & dv lan khôi
07/10/2019 15:11
mình chuyên cung ứng các loại phân chuyên ngô, lúa, mía, lạc, cây ăn quả..... thức ăn chăn nuôi cho lợn, bò, gà.... ai có nhu cầu liên hệ việt 0946788118