Đàm Ích Tụ

Đàm Ích Tụ

  •  Kéo Chang, Xã Đào Ngạn, Huyện Hà Quảng, Cao Bằng
  •  0982968558
  •  damichtu@gmail.com
Chi tiết thông tin

Dự án đang tham gia


Ứng dụng khoa học công nghệ sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh Hudavil trên một số cây trồng tại tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Huyện Bảo Lạc, Huyện Thông Nông, Huyện Trà Lĩnh, Huyện Trùng Khánh, Huyện Hoà An, Huyện Thạch An, Huyện Phục Hoà - Tỉnh Cao Bằng
Trạng thái: Đã xác nhận liên kết
- Mô tả về dự án: Làm các mô hình sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh trên 6 loại cây trồng: Ngô, lúa, rau, lạc, mía, sắn, so sánh năng suất với sản xuất truyền thống của địa phương, tạo ra sản phẩm an toàn, cải tạo đất - Mục tiêu dự án: Đẩy mạnh chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học về phân bón hữu...

Tin tức


Sâu, dịch bệnh trên cây trồng - xã Đào Ngạn, huyện Hà Quảng
Thông tin quy luật về sâu, dịch bệnh trên cây trồng tại xã Đào Ngạn, huyện Hà Quảng

xã Đào Ngạn, huyện Hà Quảng
Thông tin cơ bản về địa phương, điều kiện tự nhiên, thời tiết, khí hậu, thổ nhưỡng của xã Đào Ngạn, huyện Hà Quảng