Hoàng Thị Ngọc

Đất xã Đào Ngạn, huyện Hà Quảng

Nhà nông: Hoàng Thị Ngọc

Địa chỉ: Xã Đào Ngạn - Huyện Hà Quảng - Tỉnh Cao Bằng

Mô tả thửa đất

Đất ruộng lúa sản xuất 1 vụ lúa + 1 vụ thuốc lá.

Đất tốt, màu mỡ cho năng suất cao

Danh sách các dự án tham gia sử dụng     Đăng ký sử dụng thửa đất

Hình ảnh thửa đất

Bình luận