Trung Nông Minh

Trung Nông Minh

  •  Co Lỳ, Xã Kéo Yên, Huyện Hà Quảng, Cao Bằng
  •  0359313550
  •  minhkeoyen@gmail.com
Chi tiết thông tin

Dự án đang tham gia


Tin tức


Sâu, dịch bệnh trên cây trồng - xã Kéo Yên, huyện Hà Quảng
Thông tin quy luật về sâu, dịch bệnh trên cây trồng tại xã Kéo Yên, huyện Hà Quảng

xã Kéo Yên, huyện Hà Quảng
Thông tin về địa phương, điều kiện tự nhiên, thời tiết, khí hậu, thổ nhưỡng xã Kéo Yên, huyện Hà Quảng