Sâu, dịch bệnh trên cây trồng - xã Kéo Yên, huyện Hà Quảng

UBND xã Kéo Yên

05/01/2019

Sâu, dịch bệnh trên cây trồng

Nội dung bản tin

Thông tin quy luật về sâu, dịch bệnh trên cây trồng tại xã Kéo Yên, huyện Hà Quảng

I. Thông tin cơ bản về địa bàn:

- Tên xã: Xã Kéo Yên, huyện Hà Quảng

- Cán bộ phụ trách BVTV, hoặc khuyến nông viên cấp xã: Hoàng Thị Bền

II. Thông tin cơ bản về sâu, dịch bệnh trên cây trồng

* Tình hình thời tiết khí hậu trong kỳ: tháng 8, quý III, năm 2018

Khí hậu nắng nóng, oi bức, nhiệt độ trung bình từ 28-30 độ C. Hạn hán thiếu mưa, lâu lâu có mưa to, lũ quét

* Tình hình sinh trưởng và phát triển của cây trông chính:

  1. Cây lúa: Lúa lai syn6, BTE

  2. Cây ngô: Ngô rẫy

  3. Cây ngắn ngày khác: Thuốc lá, đỗ tương

* Các loại sâu, bệnh trong kỳ: Tháng 7 đến tháng 8, quý III, năm 2018

  1. Sâu hại: Sâu cuốn lá nhỏ, sâu róm hại lúa, lạc

  2. Bệnh hại: Bệnh khô vằn, đạo ôn, bạc lá héo xanh hại lạc

* Dự báo các loại sâu bệnh dịch trong kỳ tới: Tháng 9, năm 2018

  1. Sâu hại: Rầy nâu, sâu cuốn lá nhỏ, bọ trĩ, châu chấu.

  2. Bệnh hại: Bệnh đạo ôn, phấn trắng

III. Thông tin tình hình sâu bệnh trên một số loại cây trồng chính.

  1. Cây lúa vụ xuân:

    - Loại sâu: Sâu cuốn lá, sâu đục thân, châu chấu

    - Loại bệnh: Bệnh bạc lá, lở cổ rễ, bệnh đạo ôn

  2. Cây lúa vụ mùa (hè thu): 

   - Loại sâu: Sâu cuốn lá, sâu đục thân, bọ xít

   - Loại bệnh: Bệnh bạc lá, khô vằn

  3. Cây ngô vụ xuân:

   - Loại sâu: Sâu róm, sâu đục thân, rệp muội

   - Loại bệnh: Chảy gôm, thán thư

  4. Nhóm cây ăn quả khác: 

   - Loại sâu: Bọ xít, sâu đục thân, ong, dơi

   - Loại bệnh: Thán thư, phấn trắng

  5. Cây đậu, đỗ các loại:

   - Loại sâu: Sâu cuốn lá, rệp, bọ xít

   - Loại bệnh: Phấn trắng, đốm lá, gỉ sắt

  6. Cây thực phẩm:

   - Loại sâu: Sâu róm, kiến

   - Loại bệnh: Mốc sương, héo xanh

  7. Cây rau các loại:

   - Loại sâu: Sâu cắn lá, rệp

   - Loại bệnh: Thối rễ

  8. Cây lâm nghiệp:

   - Loại sâu: Sâu róm

   - Loại bệnh: Phấn trắng

Hình ảnh tin tức

Bình luận