Đàm Việt Hùng

Đàm Việt Hùng

  •  Cốc Gằng, Xã Chu Trinh, Thành Phố Cao Bằng, Cao Bằng
  •  0911022688
  •  hungdv.tp@caobang.gov.vn
Chi tiết thông tin

Dự án đang tham gia


Dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Tỉnh Cao Bằng
Trạng thái: Đã xác nhận liên kết
- Mô tả về dự án: Dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) Tỉnh Cao Bằng và Bắc Cạn được IFAD tài trợ tại khoản vay số 2000001753 ký ngày 24/03/2017 giữa Chính Phủ Việt Nam và Quỹ phát triển nông nghiệp quốc tế (IFAD) - Chủ dự án: UBND Tỉnh Cao Bằng - Mục tiêu dự án: Góp phần giảm nghèo bền vững...

Tin tức