Phòng Kinh tế Thành phố Cao Bằng

Mô hình phát triển sản xuất hàng hoá theo chuỗi giá trị thuộc nguồn vốn sự nghiệp chương trình MTQG(2)

Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế Thành phố Cao Bằng

Địa điểm triển khai: Xã Hưng Đạo, Xã Chu Trinh - Thành Phố Cao Bằng - Tỉnh Cao Bằng

Trạng thái: Đang triển khai

Mô tả dự án

- Mô tả về dự án: Xây dựng mô hình chăn nuôi gà đen, gà ri và trồng lạc để cung cấp nguồn thực phẩm sạch

- Mục tiêu dự án: Cung cấp nguồn lương thực, thực phẩm sạch

- Nội dung đầu tư dự án: Xây dựng mô hình chăn nuôi gà đen H'Mông; xây dựng mô hình gà ri lai Dabaco an toàn; xây dựng mô hình thâm canh cây lạc

- Sản phẩm của dự án: Nguồn lương thực, thực phẩm sạch

- Thị trường Sản phẩm của dự án: Tỉnh Cao Bằng

- Quy mô của dự án: Thực hiện tại: xóm 3 Ngọc Quyến, xóm 3 Đức Chính - xã Hưng Đạo; xóm 2, xóm Bản Nứu, Nà Chang - xã Chu Trinh - Thành phố Cao Bằng

- Thực trạng của dự án: Đang hoạt động

- Đại diện Doanh nghiệp/ Chính quyền địa phương: HTX Nông nghiệp ba sạch Hưng Đạo

Nhà khoa học tham gia vào dự án     Đăng ký tham gia dự án

Hình ảnh dự án

Bình luận