HTX Nông nghiệp ba sạch Hưng Đạo

HTX Nông nghiệp ba sạch Hưng Đạo

  •  3 Ngọc Quyến, Xã Hưng Đạo, Thành Phố Cao Bằng, Cao Bằng
  •  02063 751 899
  •  htx3shungdao@gmail.com
  •  Mã số thuế: 4800898894
Chi tiết thông tin

Lĩnh vực kinh doanh


Nông nghiệp Thương mại

Nhà khoa học liên kết


Dự án đã kết thúc


Dự án đang triển khai


Địa chỉ: Xã Hưng Đạo, Xã Chu Trinh - Thành Phố Cao Bằng - Tỉnh Cao Bằng
- Mô tả về dự án: Xây dựng mô hình chăn nuôi gà đen, gà ri và trồng lạc để cung cấp nguồn thực phẩm sạch - Mục tiêu dự án: Cung cấp nguồn lương thực, thực phẩm sạch - Nội dung đầu tư dự án: Xây dựng mô hình chăn nuôi gà đen H'Mông; xây dựng mô hình gà ri lai Dabaco an toàn; xây dựng mô hình thâm...

Đất liên kết


Nông sản bao tiêu