Nguyễn Mai

Nguyễn Mai

  •   tổ 3 , Phường Đề Thám, Thành Phố Cao Bằng, Cao Bằng
  •  0834910666
  •  nguyenmai87cbbg@gmail.com
Chi tiết thông tin

Trình độ học vấn


  •  Kĩ sư

Lĩnh vực tư vấn


Lâm nghiệp

Dự án đã kết thúc


Dự án đang tham gia


Mô hình phát triển sản xuất hàng hoá theo chuỗi giá trị thuộc nguồn vốn sự nghiệp chương trình MTQG(2)
Địa chỉ: Xã Hưng Đạo, Xã Chu Trinh - Thành Phố Cao Bằng - Tỉnh Cao Bằng
Trạng thái: Đã xác nhận liên kết
- Mô tả về dự án: Xây dựng mô hình chăn nuôi gà đen, gà ri và trồng lạc để cung cấp nguồn thực phẩm sạch - Mục tiêu dự án: Cung cấp nguồn lương thực, thực phẩm sạch - Nội dung đầu tư dự án: Xây dựng mô hình chăn nuôi gà đen H'Mông; xây dựng mô hình gà ri lai Dabaco an toàn; xây dựng mô hình thâm...

Bài viết


Nông sản bao tiêu


Câu hỏi chưa trả lời


Câu hỏi đã trả lời