Nông Văn Đạo

Nông Văn Đạo

  •  Xã Nguyễn Huệ, Huyện Hoà An, Cao Bằng
  •  01295958688
  •  daonvnh@gmail.com
Chi tiết thông tin

Dự án đang tham gia


Tin tức


Thông tin về sâu, dịch bệnh trên cây trồng - xã Nguyễn Huệ, huyện Hoà An
Thông tin cơ bản về sâu, dịch bệnh trên cây trồng:

Thông tin về điều kiện tự nhiên, thời tiết, khí hậu, thổ nhưỡng - xã Nguyễn Huệ, huyện Hoà An
Thông tin chi tiết về điều kiện tự nhiên, thời tiết, khí hậu, thổ nhưỡng