Hoàng Văn Thắng

Thông tin về sâu, dịch bệnh trên cây trồng - xã Nguyễn Huệ, huyện Hoà An

Hoàng Văn Thắng

UBND xã Nguyễn Huệ

23/04/2019

Sâu, dịch bệnh trên cây trồng

Nội dung bản tin

Thông tin cơ bản về sâu, dịch bệnh trên cây trồng:

I. Thông tin cơ bản về địa bàn:

Tên xã, huyện, tỉnh: Xã Nguyễn Huệ, huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng

Cán bộ phụ trách BVTV, khuyến nông viên cấp xã, huyện: Hoàng Văn Thắng

Di động: 01689872379

II. Thông tin cơ bản về sâu, dịch bệnh trên cây trồng:

* Tình hình thời tiết khí hậu trong kỳ: Tháng 5, quý II, năm 2018

Nắng nóng trên diện rộng, khí hậu oi bức, nhiệt độ trung bình từ 27-30 độ C, xen lẫn mưa

* Tình hình sinh trưởng và phát triển của cây trồng chính:

  1. Cây lúa: Lúa lai 31

  2. Cây ngô: Ngô CP501, NK54, GS998

  3. Cây ngắn ngày khác:  rau màu

* Các loại sâu, bệnh trong kỳ (vụ): tháng 4 đến tháng 6, quý II, năm 2018

  1. Sâu hại: Sâu cuốn lá, sâu đục thân, rầy

  2. Bệnh hại: Bệnh đạo ôn, khô vằn, bạc lá.

* Dự báo các loại sâu bệnh dịch trong kỳ tới: tháng 10, quý IV, năm 2018

  1. Sâu hại: Rầy, sâu cuốn lá, sâu đục thân

  2. Bệnh hại: Bệnh đạo ôn, khô vằn

III. Thông tin tình hình sâu bệnh trên một số cây trồng chính:

 3.1. Cây lúa vụ xuân: Tam Nông

- Loại sâu: Rầy, cuốn lá, sâu đục thân

- Loại bệnh: Đạo ôn, khô vằn

3.2. Cây lúa vụ mùa (hè thu): Đoàn kết

- Loại sâu: Rầy, cuốn lá, sâu đục thân

- Loại bệnh: Bệnh đạo ôn, khô vằn

3.3. Cây ngô vụ xuân: Cp501, NK54

  - Loại sâu: Sâu đục thân

  - Loại bệnh: Bệnh khô vằn

3.4. Nhóm cây ăn quả có múi:

  - Loại sâu: Sâu đục cành, sâu vẽ bùa

  - Loại bệnh: Thối rễ

3.5. Nhóm cây ăn quả khác:

  - Loại sâu: Bọ xít,

  - Loại bệnh: Mốc sương

3.7. Cây thực phẩm:

  - Loại sâu: Sâu xám

  - Loại bệnh:  héo xanh

3.8. Cây rau các loại: 

  - Loại sâu: sâu tơ, 

  - Loại bệnh: sương mai, héo xanh

3.9. Cây lâm nghiệp:

  - Loại sâu: Sâu xám

  - Loại bệnh: Phấn trắng, vàng lá

IV. Thông tin tình hình sâu bệnh hại trên các loại cây trồng khác:

- Dong riềng: Thối nhũn, cháy lá, phát triển tháng 7

 

Hình ảnh tin tức

Bình luận