Công ty khoáng sản và thương mại Tiến Hiếu

Ứng dụng khoa học công nghệ sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh Hudavil trên một số cây trồng tại tỉnh Cao Bằng

Chủ đầu tư: Công ty khoáng sản và thương mại Tiến Hiếu

Địa điểm triển khai: Huyện Bảo Lạc, Huyện Thông Nông, Huyện Trà Lĩnh, Huyện Trùng Khánh, Huyện Hoà An, Huyện Thạch An, Huyện Phục Hoà - Tỉnh Cao Bằng

Trạng thái: Đang triển khai

Mô tả dự án

- Mô tả về dự án: Làm các mô hình sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh trên 6 loại cây trồng: Ngô, lúa, rau, lạc, mía, sắn, so sánh năng suất với sản xuất truyền thống của địa phương, tạo ra sản phẩm an toàn, cải tạo đất

- Mục tiêu dự án: Đẩy mạnh chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học về phân bón hữu cơ vi sinh Hudavil cho nông dân, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng nông sản, tăng thu nhập và tạo việc làm cho nông dân, bảo vệ môi trường, phát triển nông nghiệp bền vững, xây dựng nông thôn mới.

- Nội dung đầu tư của dự án: Tập huấn kỹ thuật cho cán bộ khuyến nông và nông dân về sử dụng phân bón Hudavil. Xây dựng mô hình sử dụng phân Hudavil trên 6 loại cây trồng tại 7 huyện, tổ chức hội nghị đầu bờ để người dân tự đánh giá kết quả mô hình và tuyên truyền kết quả nhân rộng trong sản xuất.

- Sản phẩm của dự án: + Kết quả 7 mô hình trên 6 loại cây trồng

                                      +  6 quy trình hướng dẫn sử dụng phân bón Hudavil cho 6 loại cây

- Thị trường Sản phẩm của dự án: Sắn bán cho nhà máy tinh bột sắn Cao Bằng; Mía bán cho nhà máy mía đường Phục Hoà; Lạc cho công ty TNHH NLN Hà Quảng

- Quy mô dự án: 7 ha, thực hiện thí điểm tại 7 huyện: Hoà An, Thạch An, Thông Nông, Bảo Lạc, Trùng Khánh, Trà Lĩnh, Phục Hoà

- Công nghệ ứng dụng: Công nghệ Hudavil của Viện hoá học các hợp chất thiên nhiên - Viện Hàn lâm và khoa học Việt Nam

- Thực trạng của dự án: Chuẩn bị nghiệm thu

- Giá thành sản xuất sản phẩm:

                                                Lạc: 10.000đ/kg

                                               Sắn: 1.400đ/kg

- Giá bán buôn: Lạc: 10.000đ/kg

                          Sắn: 1.400đ/kg

                          Mía: 1.000đ/kg

- Giá bán lẻ: Lạc tươi: 18.000đ/kg

- Doanh thu: Sắn: 62.127.000đ/ha

                     Mía: 120.000.000đ/ha

- Lợi nhuận: Sắn: 31.177.000đ/ha

                     Mía: 90.000.000đ/ha

- Khả năng mở rộng của dự án: Có thể mở rộng ra các địa phương khác trong tỉnh, để phát triển sản xuất, mở rộng diện tích sản xuất vùng nguyên liệu mía, sắn, lạc,... cung cấp cho nhà máy đường, tinh bột sắn... tăng thu nhập cho nông dân.

Nhà khoa học tham gia vào dự án     Đăng ký tham gia dự án

Hình ảnh dự án

Bình luận


Bế Lưu Băng
16/04/2019 10:41
Test bình luận