Công ty khoáng sản và thương mại Tiến Hiếu

Công ty khoáng sản và thương mại Tiến Hiếu

  •  Km7, Khau Hân, Phường Đề Thám, Thành Phố Cao Bằng, Cao Bằng
  •  02063 751 212
  •  kstmtienhieu@gmail.com
  •  Mã số thuế: 4800159854
Chi tiết thông tin

Lĩnh vực kinh doanh


Thương mại Sản xuất

Nhà khoa học liên kết


Dự án đã kết thúc


Dự án đang triển khai


Địa chỉ: Huyện Bảo Lạc, Huyện Thông Nông, Huyện Trà Lĩnh, Huyện Trùng Khánh, Huyện Hoà An, Huyện Thạch An, Huyện Phục Hoà - Tỉnh Cao Bằng
- Mô tả về dự án: Làm các mô hình sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh trên 6 loại cây trồng: Ngô, lúa, rau, lạc, mía, sắn, so sánh năng suất với sản xuất truyền thống của địa phương, tạo ra sản phẩm an toàn, cải tạo đất - Mục tiêu dự án: Đẩy mạnh chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học về phân bón hữu...