Công ty khoáng sản và thương mại Tiến Hiếu

Công ty khoáng sản và thương mại Tiến Hiếu

  •  Km7, Khau Hân, Phường Đề Thám, Thành Phố Cao Bằng, Cao Bằng
  •  02063 751 212
  •  kstmtienhieu@gmail.com
  •  Mã số thuế: 4800159854
Chi tiết thông tin

Lĩnh vực kinh doanh


Thương mại Sản xuất

Nhà khoa học liên kết


Chưa có nhà khoa học liên kết

Dự án đã kết thúc


Dự án đang triển khai


Địa chỉ: Huyện Bảo Lạc, Huyện Thông Nông, Huyện Trà Lĩnh, Huyện Trùng Khánh, Huyện Hoà An, Huyện Thạch An, Huyện Phục Hoà - Tỉnh Cao Bằng
- Mô tả về dự án: Làm các mô hình sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh trên 6 loại cây trồng: Ngô, lúa, rau, lạc, mía, sắn, so sánh năng suất với sản xuất truyền thống của địa phương, tạo ra sản phẩm an toàn, cải tạo đất - Mục tiêu dự án: Đẩy mạnh chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học về phân bón hữu...