Công ty TNHH Lâm nghiệp Cao Bằng

Dự án đầu tư quản lý bảo vệ và phát triển rừng

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Lâm nghiệp Cao Bằng

Địa điểm triển khai: Huyện Hoà An - Tỉnh Cao Bằng

Trạng thái: Đang triển khai

Mô tả dự án

- Mô tả về dự án: Tổng diện tích quy hoạch cho vùng dự án là 17.856 ha, bao gồm diện tích thực hiện lâm sinh, xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng phục vụ dự án,...

- Mục tiêu dự án: Trồng, chăm sóc, quản lý bảo về rừng trên diện tích đất trồng tại huyện Hoà An, xây dựng nhà máy chế biến gỗ

- Nội dung đầu tư dự án: Trồng, chăm sóc, quản lý bảo vệ rừng trên diện tích đất rừng tại huyện Hoà An, xây dựng nhà máy chế biến gỗ, khai thác rừng và mở rộng diện tích trồng rừng sang các địa bàn khác để đảm bảo nguồn nguyên liệu cho nhà máy.

- Sản phẩm của dự án: Đầu ra của nông nghiệp

- Thị trường Sản phẩm của dự án: Trong và ngoài nước

- Quy mô của dự án: Trồng, chăm sóc, quản lý và bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Hoà An

- Thực trạng của Dự án: Đang trong giai đoạn đầu và phát triển vùng nguyên liệu, sau khi được cấp GCN quyền sử dụng đất sẽ thực hiện xây dựng nhà máy chế biến gỗ

Nhà khoa học tham gia vào dự án     Đăng ký tham gia dự án

Chưa có nhà khoa học tham gia dự án

Hình ảnh dự án

Bình luận


Nông Thị Nhung
10/06/2019 10:30
Du an kha thi