Công ty TNHH Lâm nghiệp Cao Bằng

Công ty TNHH Lâm nghiệp Cao Bằng

  •  Km4, Phường Đề Thám, Thành Phố Cao Bằng, Cao Bằng
  •  0903277257
  •  vinaforcaobang@gmail.com
  •  Mã số thuế: 4800192989
Chi tiết thông tin

Lĩnh vực kinh doanh


Trồng rừng Vật tư

Nhà khoa học liên kết


Chưa có nhà khoa học liên kết

Dự án đã kết thúc


Dự án đang triển khai


Địa chỉ: Huyện Hoà An - Tỉnh Cao Bằng
- Mô tả về dự án: Tổng diện tích quy hoạch cho vùng dự án là 17.856 ha, bao gồm diện tích thực hiện lâm sinh, xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng phục vụ dự án,... - Mục tiêu dự án: Trồng, chăm sóc, quản lý bảo về rừng trên diện tích đất trồng tại huyện Hoà An, xây dựng nhà máy chế biến gỗ - Nội...