Công ty TNHH Hiếu Nghĩa

Công tác chăm sóc, duy trì cây xanh - Trung tâm hội nghị tỉnh Cao Bằng năm 2018

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hiếu Nghĩa

Địa điểm triển khai: Phường Đề Thám - Thành Phố Cao Bằng - Tỉnh Cao Bằng

Trạng thái: Đang triển khai

Mô tả dự án

- Mô tả về dự án: Duy trì cây xanh Trung tâm hội nghị tỉnh Cao Bằng năm 2018

- Mục tiêu dự án: Chăm sóc cây xanh khuôn viên quảng trường và xung quanh Trung tâm hội nghị 

- Nội dung đầu tư dự án: Duy trì và chăm sóc các loại cây trong khuôn viên hội nghị

- Sản phẩm của dự án: Trồng và chăm sóc các loại cây sống khoẻ và phát triển tốt

- Thị trường Sản phẩm của dự án: Tại chỗ

- Thực trạng của dự án: Đang thực hiện

Hình ảnh dự án

Bình luận


Ban điều phối dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ
13/05/2019 21:20
Test 123456

Nông Thị Nhung
13/05/2019 10:15
Eee
 
Nguyễn Minh Hiền
04/06/2019 22:58
Test 12$&09