Công ty TNHH Hiếu Nghĩa

Công ty TNHH Hiếu Nghĩa

  •  Tổ 11, Phường Ngọc Xuân, Thành Phố Cao Bằng, Cao Bằng
  •  02063 759 333
  •  congtytnhhhieunghia11@gmail.com
  •  Mã số thuế: 4800165382
Chi tiết thông tin

Lĩnh vực kinh doanh


Trồng trọt Dịch vụ Thương mại

Nhà khoa học liên kết


Chưa có nhà khoa học liên kết

Dự án đã kết thúc


Dự án đang triển khai


Địa chỉ: Phường Đề Thám - Thành Phố Cao Bằng - Tỉnh Cao Bằng
- Mô tả về dự án: Duy trì cây xanh Trung tâm hội nghị tỉnh Cao Bằng năm 2018 - Mục tiêu dự án: Chăm sóc cây xanh khuôn viên quảng trường và xung quanh Trung tâm hội nghị - Nội dung đầu tư dự án: Duy trì và chăm sóc các loại cây trong khuôn viên hội nghị - Sản phẩm của dự án: Trồng và chăm sóc các...

Đất liên kết


Nông sản bao tiêu