BQL Chương trình hỗ trợ phát triển - huyện Thông Nông

Chương trình hỗ trợ phát triển huyện Thông Nông

Chủ đầu tư: BQL Chương trình hỗ trợ phát triển - huyện Thông Nông

Địa điểm triển khai: Huyện Thông Nông - Tỉnh Cao Bằng

Trạng thái: Đang triển khai

Mô tả dự án

- Mô tả về dự án: Ban quản lý Chương trình hỗ trợ phát triển huyện Thông Nông tỉnh Cao Bằng do tổ chức Actionaid Quốc tế tại Việt Nam tài trợ (AAV) theo thoả thuận AAV/MOU/LRD8/DPC/(2017-2019).

Thoả thuận hợp tác giữa UBND huyện Thông Nông và quỹ hỗ trợ Chương trình an sinh xã hội Việt Nam và Actionaid Quốc tế tại Việt Nam.

- Mục tiêu dự án: Góp phần giảm nghèo bền vững taij huyện Thông Nông tỉnh Cao Bằng

- Sản phẩm của dự án: Nông sản

- Thị trường Sản phẩm của dự án: Tỉnh Cao Bằng

- Thực trạng của dự án: Đang hoạt động

Các thửa đất liên kết với dự án     Đăng ký liên kết với dự án

Nhà khoa học tham gia vào dự án     Đăng ký tham gia dự án

Hình ảnh dự án

Bình luận


Ban Thanh Tùng
02/08/2019 16:09
Nội dung hữu ích

Bế Thị Bình
24/06/2019 22:03
Nội dung rất hữu ích, tuy nhiên cần mô tả chi tiết hơn

Ban điều phối dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ
10/05/2019 21:09
ffff
 
Bế Thị Bình
24/06/2019 22:01
Nội dung rất hữu ích

Bế Lưu Băng
30/05/2019 16:54
Dự án khả thi