BQL Chương trình hỗ trợ phát triển - huyện Thông Nông

BQL Chương trình hỗ trợ phát triển - huyện Thông Nông

  •  Thị trấn Thông Nông, Huyện Thông Nông, Cao Bằng
  •  02063 875070
  •  spdthongnong@gmail.com
  •  Mã số thuế:
Chi tiết thông tin

Lĩnh vực kinh doanh


Nhà khoa học liên kết


Dự án đã kết thúc


Dự án đang triển khai


Địa chỉ: Huyện Thông Nông - Tỉnh Cao Bằng
- Mô tả về dự án: Ban quản lý Chương trình hỗ trợ phát triển huyện Thông Nông tỉnh Cao Bằng do tổ chức Actionaid Quốc tế tại Việt Nam tài trợ (AAV) theo thoả thuận AAV/MOU/LRD8/DPC/(2017-2019). Thoả thuận hợp tác giữa UBND huyện Thông Nông và quỹ hỗ trợ Chương trình an sinh xã hội Việt Nam và...

Tin tức


Sản phẩm


Đất liên kếtĐất-Bản Bung, xã Danh Sỹ
Đất-Bản Bung, xã Danh Sỹ
Trạng thái: Chờ liên kết

Đất xã Sỹ Hai, huyện Hà Quảng
Đất xã Sỹ Hai, huyện Hà Quảng
Trạng thái: Đang liên kết

Nông sản bao tiêu
Quả cam, quýt
Quả cam, quýt
Trạng thái: Đang bao tiêu