Công ty TNHH Nông nghiệp Đông Khê

Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình sản xuất Lê vàng Đông Khê

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Nông nghiệp Đông Khê

Địa điểm triển khai: Thị trấn Đông Khê - Huyện Thạch An - Tỉnh Cao Bằng

Trạng thái: Đang triển khai

Mô tả dự án

- Mô tả về dự án: Hình thành vùng sản xuất tập trung, quy mô lớn đáp ứng nhu cầu thị trường và hướng tới xuất khẩu

- Mục tiêu dự án: Ứng dụng thành công các tiến bộ khoa học công nghệ trong xây dựng mô hình sản xuất lê vàng Đông Khê cho năng suất, chất lượng cao trên đất dốc tỉnh Cao Bằng

- Nội dung đầu tư dự án: 

    + Xây dựng vườn cây đầu dòng số lượng 200 cây để chủ động cung cấp nguồn mắt ghép phục vụ sản xuất tập trung, quy mô lớn.

    + Xây dựng vườn ươm cây giống quy mô: 20.000 cây giống/ năm

- Sản phẩm của dự án: + Cây giống lê vàng 

                                      + Thu hoạch quả

- Thị trường Sản phẩm của dự án: Tỉnh Cao Bằng

- Thực trạng của dự án: Đang hoạt động

Nhà khoa học tham gia vào dự án     Đăng ký tham gia dự án

Chưa có nhà khoa học tham gia dự án

Hình ảnh dự án

Bình luận


Nông Thị Nhung
10/05/2019 21:07
Test
 
Nguyễn Minh Hiền
13/05/2019 08:31