Công ty TNHH Quang Minh

Dự án đầu tư phát triển vùng nguyên liệu gỗ ván DKAL Cao Bằng

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Quang Minh

Địa điểm triển khai: Huyện Hoà An - Tỉnh Cao Bằng

Trạng thái: Đang triển khai

Mô tả dự án

- Mô tả dự án: Trồng rừng mới, tái sinh rừng, bảo vệ rừng, làm giàu rừng

- Mục tiêu dự án: Trồng rừng mới, khoanh nuôi tái sinh rừng, làm giàu rừng, bảo vệ rừng

- Sản phẩm của dự án: Lấy gỗ

- Thị trường Sản phẩm của dự án: Trong nước

- Quy mô của dự án: Trồng rừng mới 3.361 ha

- Hạng mục đầu tư: Đường ranh cản lửa, đường lâm nghiệp

- Công nghệ ứng dụng: Trồng bình thường

- Thực trạng của dự án: Đang hoạt động

Nhà khoa học tham gia vào dự án     Đăng ký tham gia dự án

Chưa có nhà khoa học tham gia dự án

Hình ảnh dự án

Bình luận


Hoàng Thị Thu
09/06/2019 22:50
Thông tin rất hữu ích và có giá trị cao