Phòng kinh tế Thành phố Cao Bằng

Mô hình phát triển sản xuất hàng hoá theo chuỗi giá trị thuộc nguồn vốn sự nghiệp chương trình MTQG

Chủ đầu tư: Phòng kinh tế Thành phố Cao Bằng

Địa điểm triển khai: Xã Vĩnh Quang, Xã Hưng Đạo, Xã Chu Trinh - Thành Phố Cao Bằng - Tỉnh Cao Bằng

Trạng thái: Đang triển khai

Mô tả dự án

- Mô tả về dự án: Xây dựng mô hình chăn nuôi gà đen H'Mông, gà ri và trồng lạc tại các xã Hưng Đạo, Vĩnh Quang, Chu Trinh.

- Mục tiêu dự án: Cung cấp nguồn lương thực, thực phẩm sạch

- Nội dung đầu tư dự án: Xây dựng mô hình chăn nuôi gà đen H'Mông; xây dựng mô hình gà ri lai Dabaco an toàn; xây dựng mô hình thâm canh cây lạc

- Sản phẩm của dự án: Nguồn lương thực, thực phẩm sạch

- Thị trường Sản phẩm của dự án: Tỉnh Cao Bằng

- Quy mô của dự án: Thực hiện tại các xã: Hưng Đạo, Vĩnh Quang, Chu Trinh - Thành phố Cao Bằng

- Thực trạng của dự án: Đang hoạt động

- Đại diện Doanh nghiệp/ Chính quyền địa phương: Trạm khuyến nông - Khuyến lâm thành phố Cao Bằng

Nhà khoa học tham gia vào dự án     Đăng ký tham gia dự án

Chưa có nhà khoa học tham gia dự án

Hình ảnh dự án

Bình luận


Hoàng Thị Thu
05/06/2019 13:53
Tôi thấy thông tin rất hữu ích