Ngoc Dang

Ngoc Dang

  •  Hanoi, Phường Sông Hiến, Thành Phố Cao Bằng, Cao Bằng
  •  0913220994
  •  ngocdd@sfdp.net
  •  Mã số thuế:
Chi tiết thông tin

Lĩnh vực kinh doanh


Nhà khoa học liên kết


Chưa có nhà khoa học liên kết

Trình độ học vấnLĩnh vực tư vấn


Sản phẩm


Dự án đã kết thúc


Dự án đang triển khai


Dự án đang tham gia


Bài viết


Thửa đất


Nông sản


Đất liên kết


Nông sản bao tiêu


Câu hỏi chưa trả lời


Câu hỏi đã trả lời