Nguyen Minh Khang

Nguyen Minh Khang

  •  
  •  0913514939
  •  hainh05@gmail.com
  •  Mã số thuế:
Chi tiết thông tin

Lĩnh vực kinh doanh


Nhà khoa học liên kết


Chưa có nhà khoa học liên kết

Dự án đã kết thúc


Dự án đang triển khai


Sản phẩm


Đất liên kết


Nông sản bao tiêu