Công ty CP giống cây trồng Bắc Giang

Công ty CP giống cây trồng Bắc Giang

  •  Vinh Sơn, Xã Tân Dĩnh, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang
  •  0204 2240072
  •  seedbacgiang2000@gmail.com
  •  Mã số thuế:
Chi tiết thông tin

Lĩnh vực kinh doanh


Nhà khoa học liên kết


Chưa có nhà khoa học liên kết

Dự án đã kết thúc


Dự án đang triển khai