Trạm chăn nuôi và thú y huyện Hạ Lang

Trạm chăn nuôi và thú y huyện Hạ Lang

  •  Đông Mu, Thị trấn Thanh Nhật, Huyện Hạ Lang, Cao Bằng
  •  09177 630 731
  •  tramcntyhalang@gmail.com
  •  Mã số thuế:
Chi tiết thông tin

Lĩnh vực kinh doanh


Nhà khoa học liên kết


Chưa có nhà khoa học liên kết

Dự án đã kết thúc


Dự án đang triển khai


Đất liên kết


Nông sản bao tiêu