Hạt kiểm lâm Bảo Lâm

Hạt kiểm lâm Bảo Lâm

  •  Khu 4, Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng
  •  02063 885 327
  •  hatklbaolam@gmail.com
  •  Mã số thuế:
Chi tiết thông tin

Lĩnh vực kinh doanh


Nhà khoa học liên kết


Chưa có nhà khoa học liên kết

Dự án đã kết thúc


Dự án đang triển khai


Đất liên kết


Nông sản bao tiêu