Hạt kiểm lâm Hà Quảng

Hạt kiểm lâm Hà Quảng

  •  Xuân Lộc, Thị trấn Xuân Hòa, Huyện Hà Quảng, Cao Bằng
  •  03
  •  hatklhaquang@gmail.com
  •  Mã số thuế:
Chi tiết thông tin

Lĩnh vực kinh doanh


Nhà khoa học liên kết


Chưa có nhà khoa học liên kết

Dự án đã kết thúc


Dự án đang triển khai


Đất liên kết


Nông sản bao tiêu