Trạm khuyến nông khuyến lâm Nguyên Bình

Trạm khuyến nông khuyến lâm Nguyên Bình

  •  Tổ 3, Thị trấn Nguyên Bình, Huyện Nguyên Bình, Cao Bằng
  •  02063 872 403
  •  tramknklnguyenbinh@gmail.com
  •  Mã số thuế:
Chi tiết thông tin

Lĩnh vực kinh doanh


Nhà khoa học liên kết


Chưa có nhà khoa học liên kết

Dự án đã kết thúc


Dự án đang triển khai


Đất liên kết


Nông sản bao tiêu